Nekketsu Kakutou Densetsu (Riki Kunio) [T-Eng0.95]